terjamahan Mafahim Yajib An Tushahhah

04/09/2011 03:30

 


Paham-Paham Yang Perlu Diluruskan

(Mafahim Yajib An Tushahhah)

Penulis: Prof. Dr. Muhammad 'Alwy Al Maliky

Harga: Rp. 20.000,-

Apa yang perlu diluruskan? Mengapa perlu diluruskan?

Siapa yang meluruskan? Dengan cara bagaimana meluruskannya?
Ada banyak paham, sikap, sifat, pendapat, dan atau tindakan yang keliru dari sebagian orang yang mengaku kaum Muslimin - menurut penulis buku ini - yang perlu diluruskan, baik dengan dalil-dalil atau nash dalam Al Qur'andan Al Hadits, maupun atsar serta pendapat dari para Ulama Syalafusshalih, demi keutuhan persatuan dan kesatuan ummat Islam di seluruh dunia.

Ada 3 materi pokok yang dibahas dengan tegas, jelas, dan tuntas dalam buku ini - Aqidah, Tawassul, dan Syafa'at - yang menjawab dengan akurat, setiap soal yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang melakutan kekeliruan tersebut.
Benarkah dilarang keras menuduh Kafir kepada para pemeluk Islam?
Bagaimanakah sanksi dan hukum mencaci dan membunuh Muslim?
Bolehkah menggunakan wasithah dalam berdo'a?
Apakah yang dimaksud dengan wasithah bernilai syirik?
Apakah beda Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Sayyi'ah itu?
Apakah yang dimaksud dengan Tawassul?
Bagaimanakah tawassulnya orang Yahudi dengan Nabi Muhammad saw?
Bagaimana tawassul menurut Ibnu Hambal?
Seperti apakah metode tawassul Ibnu Taimiyah? Bagaimana dengan tawassul Imam Al Syawkany?
Bolehkah bertawassul dengan barang peninggalan Rasulullah SAW?
Bolehkah bertawassul dengan selain Nabi Muhammad SAW?
Apakah yang dimaksud dengan Syafa'at?
Bagaimana Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat-ayat syafa'at?
Apakah yang dimaksud dengan sesat?
Benarkah meminta kepada sesama makhluk (sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah) hukumnya syirik?
Bagaimanakah kisah Abu Hurairah? Qatadah? Mu'adz?
Apakah makna ayat: "iyyaka Na'budu wa iyyaka Nasta’in”?
Jawabnya semua; pasti! Hanya ada dalam buku ini.
Mari kita simak bersama ...

 

 

sumber https://toko-buku-albarokah.blogspot.com

Topic: terjamahan Mafahim Yajib An Tushahhah

No comments found.

New comment