wahai wahhabi, inikah fatwa ulama kalian??

12/09/2011 22:16

simak dialog Ulama Panutan kalian Ibn abd Wahhab ; Suatu saat seseorang berkata kepada Muhammad ibn Abdil Wahhab: ”Ajaran agama yang engkau bawa ini apakah ini bersambung (hingga Rasulullah) atau terputus?”. Muhammad ibn Abdil Wahhab menjawab: ”Seluruh guru-guruku, bahkan guru-guru mereka hingga enam ratus tahun lalu, semua mereka adalah orang-orang musyrik”. Orang tadi kemudian berkata: ”Jika demikian ajaran yang engkau bawa ini terputus!!!. Lantas dari manakah engkau mendapatkannya ?” . Ia menjawab: ”Apa yang aku serukan ini adalah wahyu ilham seperti Nabi Khadlir”. Kemudian orang tersebut berkata: ”Jika demikian berarti tidak hanya kamu yang dapat wahyu ilham, setiap orang bisa mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu ilham.(ad-Durar as-Saniyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah, hal. 42-43)dan yang lebih aneh lagi nasiruddin albani berfatwa (seperti mujtahid ): ... ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻭﻳﺨﺮﺟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮ “Wajib bagi Warga muslim Palestina harus meninggalkan negerinya ke negara lain. Semua org yg masih bertahan di Palestina adalah KAFIR ”. [Majallah Alliwa' al Urduniyah hal 16 Hari Rabu tgl 7 bulan 7 th 1993 M] (Fatwa-Fatwa Albani dihimpun oleh Ukasyah Abd al-Manan, hal. 18)

Pertama pada ada kesesatan albani pada fatwa ini, Yaitu kenapa albani tidak memfatwakan bahwa israil lah yang harus keluar dari palestina dan berhenti menyerang palestina? Tanya knp?
Ke dua Jikalau memang dsuruh keluar warga palestina, mengapa saudi arabia tidak mau menampung warga palestina itu, dan jelaslah fatwa itu dari wahabi. Ke tiga??tinggal anda fikirkan

Imam Ibnu Taymiyyah bersabda: ... إن الله ينزل عن العرش ولا يخلو منه العرش (مجموع فتاوى إبن تيميه 5/527 ) “Sesungguhnya Allah turun dari ‘Arasy, dan Arasy tidak kosong dariNya” (Majmu’ Fatawa juz 5 hal 527) . . . Abdul ‘Aziz bin Baz bersabda dalam Majalah al Hajj 1415 hal 73-74 : إن الله تعالى مستو على عرشه بذاته وهو ليس داخل العالم بل منفصل وبائن عنه "Sesungguhnya Allah Ta’ala bersemayam di atas ArasyNya dengan Dzatnya (Bukan bentuk kalimat Majaz) dan Dia bukan berada dalam Alam tapi terpisah dengan Alam dan berpisah denganya” . . . Dan yang lain إذا جلس الرب على الكرسي “Apabila Telah Duduk Tuhan Di Atas Kursi” (Fathul Majid Syarah At-Tauhid, 365: 1413H) Abdurrahman ibn Hasan ‘Aal Asy-Syaikh Disohihkan oleh Abdul Aziz ibn Abdullah Ibn Baz – atau di (hasyiyyah QS Thaha: 5 Tarjamah Qur’an to English) https://aswaja.webnode.com/news/debat-terbuka-aswaja-vs-wahhabi-allah-ada-di-mana-/

Topic: wahai wahhabi, inikah fatwa ulama kalian??

No comments found.

New comment